Leerlingen in R’dam zes uur langer school

Een kwart van alle Rotterdamse basisscholen verlengt de onderwijstijd de komende jaren met zes uur per week. Het gaat om ‘brede scholen’, die behalve lessen ook culturele en sportieve activiteiten bieden.

Dat schrijft de gemeente Rotterdam in het actieplan Maatwerk op school; meer leertijd voor kinderen, dat vanochtend is gepresenteerd. Met de activiteiten op brede scholen hoopt het gemeentebestuur onder meer de ontwikkelingskansen van leerlingen te vergroten, segregatie tegen te gaan, leerlingen meer taalvaardigheid bij te brengen, hogeropgeleiden aan de stad te binden en de sociale cohesie in wijken te vergroten. Bovendien moeten de plannen een bijdrage leveren aan de gezondheid en culturele ontwikkeling van leerlingen.

De basisscholen hebben enthousiast gereageerd op de mogelijkheid om leerlingen langer op school te houden: tweederde van de ongeveer 180 Rotterdamse basisscholen had zich aangemeld voor een subsidie, uit het Europees Sociaal Fonds. De komende vier jaar komen 45 scholen in aanmerking voor die subsidie. Met de verlenging van de onderwijstijd is tot 2010 meer dan 11 miljoen euro gemoeid. Elke deelnemende school krijgt tienduizend euro.

Met de nadruk op brede scholen sluit Rotterdam aan op landelijk beleid. Het nieuwe kabinet heeft het stimuleren van brede scholen als doel opgenomen in zijn regeerakkoord. Over tien jaar zouden alle basisscholen in Rotterdam behalve onderwijs ook sportieve en culturele activiteiten moeten aanbieden. Daarbij gaan scholen samenwerken met onder meer bibliotheken, voetbalverenigingen en kunstenaars uit de buurt waarin de school staat.

Het uiteindelijke doel van het actieplan is het verhogen van het opleidingsniveau van Rotterdammers. In totaal trekt Rotterdam de komende vier jaar 166 miljoen euro uit om alle doelen uit het actieplan te realiseren. Behalve in een langere onderwijstijd investeert de gemeente in voorschoolse voorzieningen, onderwijs aan driejarigen, schakelklassen voor leerlingen met een taalachterstand en gemengde kleuterklassen. De gemeente draagt zelf 43 miljoen euro bij en het Rijk investeert 93 miljoen euro.