Kop niet schandalig

Kop niet schandalig

Op de opiniepagina in nrc.next van maandag staat een brief van Kirsten Verdel waarin zij kritiek levert op de kop ‘Deze bus hoort in Afrika thuis’ (nrc.next, 23 februari). Verdel vindt deze kop schandalig, omdat die zou suggereren dat mensen in Afrika wél in afgekeurde bussen zouden mogen rijden. Hiermee geeft Vendel aan geen enkel benul te hebben van de situatie in Afrika. Ze zijn daar uitstekend in staat om afgedankte bussen bruikbaar te maken. Dat een bus niet meer aan de Nederlandse regels voldoet, wil helemaal niet zeggen dat hij niet meer veilig is. Deze veiligheid is relatief; in Afrika hebben ze vaak wel andere dingen om zich druk over te maken. Had Verdel zich dat gerealiseerd dan had ze de maker van de desbetreffende kop niet zo hoeven aan te vallen.

Bart Jan Davidse Wageningen