Kabinet Irak bereikt akkoord verdeling van olie-inkomsten

Kabinet Irak bereikt akkoord verdeling van olie-inkomsten

Bagdad. Na vele maanden onderhandelen en onder zware druk van de Verenigde Staten heeft het Iraakse kabinet maandag overeenstemming bereikt over een wet die de olie-industrie regelt en de olie-inkomsten verdeelt over de verschillende gemeenschappen. De Amerikaanse regering ziet de wet, die nog door het parlement moet worden aangenomen, als een belangrijk middel om de shi’ieten, sunnieten en Koerden met elkaar te verzoenen. Volgens het wetsvoorstel zullen de olie-inkomsten over alle 18 Iraakse provincies worden verdeeld in overeenstemming met de omvang van de bevolking. Dit is een concessie aan de sunnitische minderheid, die in haar woongebieden in het westen en midden van het land over relatief weinig bewezen oliereserves beschikt. De Koerden hebben bereikt dat regionale besturen de macht krijgen met de internationale oliemaatschappijen te onderhandelen over contracten om olie in hun gebieden te winnen. De contracten worden vervolgens door een commissie van de centrale regering bestudeerd.

(AP, Reuters)