Doorstart vliegveld

Op 7 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en, indirect, voor de senaat. Wat heeft de provincie gedaan en wat willen de grote partijen? Vandaag Overijssel.

Wat willen de drie grootste partijen?

Het CDA wil de wachtlijsten in de jeugdzorg wegwerken. De provincie levert bijdrage aan armoedebestrijding. Het gebruik van streektaal bevorderen. Extra aandacht voor de restauratie van monumenten. Ouderen via onder meer opleidingen en uitwisselingsprogramma’s aanzetten tot een ‘tweede carrière. Hardenberg en Steenwijk extra ondersteunen. De glastuinbouw uitbreiden. De Ecologische Hoofdstructuur met robuuste verbindingszones voor 2018 realiseren. Tempo woningbouw versterken en extra woningen bouwen in kleine kernen. De luchthaven Twente na vertrek militairen openhouden voor burgerluchtvaart, zonder dat er provinciaal geld voor de exploitatie gebruikt wordt. A1 en A28 verbreden.

De PvdA wil dat de provincie scholen en werkgevers bij elkaar brengt, zodat onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt. Met gemeenten en corporaties prestatieafspraken maken over het bouwen van betaalbare woningen voor ouderen en starters. Bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen eerst bestaande vernieuwen, dan pas nieuwe aanleggen. Het unieke en open coulissenlandschap van Overijssel koesteren en voorkomen dat de natuur als ‘losse stipjes’ uiteenvalt. Experiment met gratis openbaar vervoer. Provinciale voertuigen moeten rijden op duurzame brandstof. Op geen enkele wijze meebetalen aan een eventuele doorstart van vliegveld Twente. Bibliotheken vernieuwen.

De VVD wil ouderen als vrijwilliger inschakelen bij onder meer buitenschoolse opvang en jeugdwerk. Binnenstedelijke bedrijfsterreinen geschikt maken voor bewoning en terreinen buiten de stad renoveren. Hoger opgeleiden verleiden om na hun studie in Overijssel te blijven. Fiets- en wandelarrangementen aan buitenlandse toeristen aanbieden. Doorstart vliegveld Twente. Versnelde capaciteitsverruiming Twentekanalen. Twee keer vier rijbanen op A1 en derde IJsselbrug bij Deventer. Tegen Regio Twente als extra bestuurslaag. Aandelen energiebedrijf Essent verkopen.