Burgercomité Santa Cruz geen goede afspiegeling

Marcel Haenen schrijft dat de steun aan `de kleine indiaan` en president van Bolivia, Evo Morales, aan het afnemen is (NRC Handelsblad, 17 februari). Als bewijs laat Haenen een lid van het burgercomité uit Santa Cruz aan het woord. Dit comité is echter geen goede afspiegeling van wat er leeft onder de lokale bevolking.

De burgercomités werden in de jaren vijftig opgericht om de belangen van steden en provincies te behartigen. Ze zijn door deze functie vaak meer gelieerd geraakt aan de belangen van lokale elites dan aan die van de `gewone burger`. Vooral het burgercomité van Santa Cruz staat erom bekend onder directe invloed te staan van de provinciale machthebbers. Deze elites uit Santa Cruz hebben jarenlang de politieke en economische macht in Bolivia in handen gehad. Zij leverden een aantal conservatieve presidenten en kaderleden van de grootste conservatieve politieke partijen. Bovendien bevinden er zich de belangrijkste industrieën en plantages.

Met de nieuwe politiek van Evo Morales raakt Santa Cruz deze invloed kwijt. Immers, de nieuwe regering heeft een politieke machtsverschuiving teweeggebracht waarbij de oude politieke leiders in de oppositiebanken zijn beland. Daarnaast stelt het verregaande beperkingen aan de verrijking van industriëlen en grootgrondbezitters. Het is dan ook geen wonder dat leden van de burgercomités uit Santa Cruz, als verlengstuk van de departementale politieke en economische elites, zich tegen Morales keren. Ik denk dat als Haenen de arme wijken was ingetrokken of naar het platteland was gegaan hij een heel ander beeld had gekregen van de steun aan Evo Morales.

    • Marten van den Berge Amsterdam