Ziekenhuizen zijn slordig met dossiers

Medische dossiers in ziekenhuizen worden niet goed bijgehouden, waardoor patiënten bij operaties onnodig risico lopen. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De inspectie velt dat oordeel in een ongebruikelijk hard rapport, dat vandaag is gepresenteerd. Veel ernstige complicaties na een operatie zijn te vermijden, aldus de inspectie. Inspecteur-generaal Gerrit van der Wal: „De oorzaak van deze fouten is meestal een gebrekkige communicatie tussen zorgverleners, slechte dossiervorming en onvoldoende informatieoverdracht.” In dossiers ontbreekt vaak essentiële informatie over bijvoorbeeld allergie en medicatie. Op verschillende plaatsen in een dossier worden soms afwijkende waarden van lengte, gewicht en bloeddruk gegeven.

De inspectie wil dat ziekenhuizen de manier waarop ze informatie over patiënten bijhouden standaardiseren. „Deeldossiers, losse formulieren, aparte archieven die niet voor alle behandelaars beschikbaar zijn, zullen vermeden dan wel afgeschaft moeten worden.” Ook moet in de ziekenhuizen één behandelaar komen die voor patiënten aanspreekpunt is tijdens het hele traject dat aan een operatie voorafgaat. Verder moeten ziekenhuizen beter vastleggen wie voor welk deel van het traject verantwoordelijk is.

De inspectie eist ieder kwartaal over de voortgang geïnformeerd te worden. Uiterlijk in 2008 dienen de ziekenhuizen hun dossiervoering op orde te hebben.

Ziekenhuizen en specialisten zijn kritisch over de toon en timing van het rapport, die zij als „ongelukkig” typeren. Een woordvoerder van de Orde van Medisch Specialisten: „We herkennen en erkennen de problemen, maar er zijn al heel veel initiatieven om de situatie te verbeteren.”

Specialisten en ziekenhuizen werken bijvoorbeeld aan een richtlijn voor het traject dat aan een operatie voorafgaat, voor onder meer anesthesiologen en chirurgen. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt al sinds november met de inspectie hierover in gesprek te zijn. „Zo’n proces kost tijd en is niet binnen een paar weken in gang gezet, afgerond en geïmplementeerd.”

De inspectie bezocht voor het onderzoek 23 ziekenhuizen en hield een enquête onder alle 94 ziekenhuizen.

inspectie: pagina 3