VVD-leider Rutte valt ‘de nieuwe betutteling’ aan

De VVD keert zich tegen de medisch-ethische afspraken van het nieuwe kabinet. „Het gaat een kant op die ons absoluut niet bevalt”, zei VVD-fractieleider Mark Rutte gisteren in een vraaggesprek met NRC Handelsblad.

Rutte maakt zich zorgen over een onopgemerkte zin in het regeerakkoord, waarin staat dat een staatscommissie gaat onderzoeken of het ‘recht op leven’ in de Grondwet kan worden opgenomen. Rutte: „Dat is slecht voor de euthanasiepraktijk en voor de abortuspraktijk.”

Rutte vindt het nieuwe kabinet „betuttelend” en „niet vrijzinnig, maar onzinnig”. Hij zal donderdag, bij het debat over de regeringsverklaring, drie moties indienen over medisch-ethische onderwerpen.

Zo wil de VVD euthanasie „altijd een optie laten zijn”, ook al kiest het kabinet ervoor meer nadruk te leggen op palliatieve zorg (pijnbestrijding). Euthanasie, zegt Rutte, „moet een volwaardig, eigenstandig alternatief blijven in situaties van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.”

Ook zal de VVD een onderzoek bepleiten naar de „psychosociale effecten van adoptie” op kinderen én ouders. Het kabinet wil dat artsen vrouwen die een abortus overwegen, wijzen op de mogelijkheid hun kind ter adoptie aan te bieden.

Rutte: „Daarmee kom je als overheid achter de voordeur, je mengt je in de vertrouwensrelatie tussen arts en vrouw.” Die kunnen wel eens groter zijn dan de effecten van abortus, meent hij. Rutte: „Wij zijn niet tegen adoptie, maar als je als overheid nadrukkelijk adoptie gaat bevorderen, dan moet je absoluut zeker weten dat je mensen niet met psychosociale problemen opzadelt.”

Ten slotte wil Rutte dat het kabinet niet stil blijft staan bij de huidige stand van het stamcelonderzoek. „Het is een ideologische keuze om dat onderzoek niet uit te breiden. Zelfs als je vanuit een christelijke achtergrond tegen het gebruik van embryo’s voor stamcelonderzoek bent, zijn er nog mogelijkheden. Je kunt stamcellen kweken uit eicellen die chemisch geactiveerd zijn, dus niet bevrucht.”

Volgens Rutte raken deze immateriële onderwerpen aan „een fundamentele trots, dat we in Nederland een aantal zaken op een beschaafde en nette manier geregeld hebben.” Rutte: „Dit roept de meeste emoties op. Het raakt mensen dat dit kabinet de klok dreigt terug te draaien.”