Vragen grondverkoop provincie Gelderland

ARNHEM. De provincie Gelderland onderzoekt of een eigen ambtenaar een stuk grond in de gemeente Rijnwaarden tegen een te lage prijs heeft verworven. Het bosperceel was eigendom van de provincie en is mogelijk onderhands verkocht. Het stuk bos zou ruim twee voetbalvelden groot zijn. De provinciale ambtenaar betaalde 10.000 euro per hectare, terwijl vergelijkbare grond elders volgens de Gelderse partij EVV voor 200.000 euro per hectare van de hand is gedaan. In de overdrachtsakte van de grond zou een taxateur worden genoemd, die precies dezelfde naam heeft als een werknemer van de provincie. De koper zou een andere ambtenaar zijn, die op dezelfde afdeling bij de provincie werkt. Die ambtenaar, aldus het Gelderse EVV, woont naast het nu door hem aangekochte bos.