Stilstand in beleid in provincies

In de oostelijke en zuidelijke provincies verhinderen bestuurlijke conflicten de ontwikkeling van beleid. Dit zeggen betrokkenen in een onderzoek van de afdeling Bestuurskunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Volgens hoogleraar M. de Vries, die het onderzoek leidde, worden de conflicten veroorzaakt door tegengestelde belangen van groepen binnen de provincie. „Dat gaat over agrariërs en de milieubeweging, over gemeenten binnen het zogenoemde WGR-gebied waarvoor gemeenschappelijke regelingen gelden, over gemeenten tegenover de provincie”, aldus De Vries. De stilstand doet zich vooral voor in Overijssel, Gelderland en Zeeland, buiten de Randstad dus. Voor het onderzoek werden 289 politici en ambtenaren ondervraagd uit bijna alle provincies. Alleen Noord-Brabant deed niet mee aan de enquête. De onderzoekers hebben vier jaar geleden een vergelijkbaar onderzoek gehouden. Sindsdien is de overtuiging gegroeid – vooral in de oorstelijke provincies – dat provincies als bestuurlijke laag gaan verdwijnen.

De problemen in de provincies zijn onderling zeer verschillend. In de westelijke provincies wordt het verkeer, de afnemende bereikbaarheid en huisvesting als een groot probleem ervaren, in het noorden vinden politici en ambtenaren de armoede en economische ontwikkeling urgenter.

De onderzoekers noemen het opvallend dat ondervraagden ingewikkelde bestuurlijke kwesties liever niet meer voorleggen aan een groot publiek, terwijl dat in 2003 nog wel populair was. De provinciale politici en ambtenaren geven dit nu graag in handen van deskundigen. „Slechts eenderde van de politici denkt dat burgers weten wat op lange termijn in hun belang is”, aldus het Nijmeegse rapport.