Radio Voorkeur

Desmet live. Machiel Keestra geeft een toelichting op zijn essaybundel Een cultuurgeschiedenis van de wiskunde en Lisettte Lewin praat over haar roman over Suriname. Radio 5, 18.02-19.50u.

Kunststof. Rob Schouten praat over zijn dichtbundel Spijsamen, een toespeling op het gebedje ‘Here zegen deze spijze amen’, waarin hij ‘heiden, godzoeker, intellectueel en hersenspinner’ tegelijk is. Radio 1, 19.04-20.00u.

De avonden. Remonstrants predikant Johan Goud vertelt over de gesprekskring Afscheid nemen en documentairemaker Roel van Dalen over de film The Queen. Concertzender, 20.03-22.00u.

Hoe?Zo! Gesprek met vogelonderzoeker Ben Koks van de werkgroep grauwe kiekendief. De vogel wordt gebruikt voor milieuvriendelijke bestrijding van sprinkhanenplagen. En een reportage uit Mauretanië waar kiekendieven zijn uitgerust met een zendertje. Radio 5, 21.03-22.00u.

Casa luna. Jeroen Kremers van het IMF vertelt over zijn nieuwe functie als hoofd public affairs bij ABN Amro. Radio 1, 0.04-0.45u.