Nederlands personeel minst gestrest van EU

De Nederlander behoort tot de minst gestreste werknemers van Europa. Dit is een van de conclusies uit een grootschalig opinieonderzoek in de Europese lidstaten. Op de stelling ‘mijn werk vraagt te veel van mij en is te druk’, antwoordt 24 procent van de ondervraagde Nederlanders bevestigend – de laagste score in de EU. Werknemers uit Litouwen klagen het meest over hun werk: 71 procent vindt hun baan te veeleisend. Het gemiddelde voor de EU is 41 procent.

De relatieve tevredenheid van de Nederlanders bevestigt ander onderzoek waaruit naar voren kwam dat de bevolking tot de gelukkigste behoort. Over hun baan zeggen Nederlanders voorts in groten getale dat die hun nieuwe dingen leert: 81 procent is het eens met deze stelling. Alleen werknemers uit Finland (88 procent) en Denemarken (84 procent) zijn nog positiever over hun ontplooiingsmogelijkheden. Werknemers uit Hongarije zijn op dit punt het negatiefst: 41 procent ervaart dat hun baan hun iets nieuws leert.

Aanzienlijk minder te spreken zijn de Nederlandse werknemers over de kinderopvangmogelijkheden. Dat die goed zijn beaamt slechts 42 procent en hiermee laat Nederland van de 27 EU-landen alleen het Verenigd Koninkrijk (30 procent) en Malta (28 procent) achter zich. Op dit punt zijn de werknemers uit Cyprus (78 procent) het meest tevreden.

Het zogeheten eurobarometer onderzoek is vorig jaar verricht onder 26.755 personen.