Meerderheid tegen twee paspoorten

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking, 69 procent, vindt dat de regering de dubbele nationaliteit moet afschaffen. Dit valt op te maken uit de gegevens van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) dat de Stemwijzer samenstelt. De Stemwijzer is een computerprogramma met politieke stellingen dat mensen helpt hun stem te bepalen bij verkiezingen.

Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 werd ruim 4,7 miljoen maal de Stemwijzer geraadpleegd. Een van de dertig stellingen luidde: ”Er zijn mensen met een Nederlands paspoort én een paspoort van een ander land. De regering moet deze dubbele nationaliteit afschaffen.”

Volgens een woordvoerder van het IPP was 69 procent van de raadplegers het met deze stelling eens; 26 procent was het met de stelling oneens; 5 procent gaf aan het niet te weten.