Limburg wil snelle lijnen

Op 7 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en, indirect, voor de Eerste Kamer. Wat heeft de provincie de laatste jaren gedaan en welke plannen hebben de grootste partijen? Vandaag Limburg.

Wat willen de drie grootste partijen in Limburg?

Het CDA wil op korte termijn snelle (spoor)verbindingen van Limburg naar onder meer Luik en Aken om het vestigingsklimaat in de provincie aantrekkelijker te maken. Verder pleit de partij voor een verbetering van de spoorlijn Roermond-Nijmegen. Als het goederentreinverbinding tussen België en Duitsland wordt hersteld, kiest het CDA voor een spoorlijn langs de A67. Reactivering van de IJzeren Rijn zonder aanvullende maatregelen is voor het CDA onaanvaardbaar. De partij wil verder dat het Industrion in Kerkrade wordt voorgedragen als nationaal museum voor het Nederlandse mijnverleden. Ze wil inzetten op de ‘senioreneconomie’, door ouderen woonruimte aan te bieden, ook ouderen afkomstig van buiten Limburg.

De PvdA wil dat de provincie hoog opgeleide jongeren voor de Limburgse samenleving behoudt, onder meer door de bouw van een campus met sportaccommodaties en ruimtes voor beginnende ondernemers, naar een ontwerp van de architect Calatrava. De partij meent dat woonwensen en woonaanbod beter op elkaar afgestemd dienen te worden – er is leegstand door de vergrijzing. Mensen die stroom opwekken via hun zonnepanelen moeten deze stroom aan het net kunnen aanbieden. De PvdA bepleit het inrichten van kleine sociale pensions, waar bewoners die door hun asociaal gedrag uit huis zijn gezet worden begeleid.

De VVD wil dat de provincie geld vrijmaakt voor Roermond, Kerkrade, Weert, Landgraaf, Brunssum en Venray. Deze gemeenten ontvangen geen extra financiële ondersteuning van het rijk omdat ze niet tot de ‘Grote Dertig’ behoren, maar hebben wél de grootstedelijke problemen. De aansluitingen van het openbaar vervoer vanuit Limburg naar omringende landen moeten worden verbeterd. Bovendien moet het imago van Midden-Limburg als watersportgebied worden versterkt. De grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, zorg, transport en bestrijding van criminaliteit dient effectiever te worden. Eén van de drie provinciale musea, het Industrion in Kerkrade, moet een rijksmuseum worden.

Eerdere afleveringen van de serie op nrc.nl/binnenland