Kievietseieren rapen in Friesland gaat door

LEEUWARDEN. Het traditionele rapen van kievietseieren in Friesland gaat dit voorjaar sowieso door. De Faunabescherming begon na een verloren rechtszaak tegen de provincie Friesland, een bodemprocedure om het oprapen van de eieren tegen te gaan. Die zaak wordt op 31 mei behandeld. De eieren worden geraapt in maart. Friesland is het enige gebied in de Europese Unie waar op cultuur-historische grond kievietseieren mogen worden geraapt.