Je bent hier meer dan welkom, met genoeg punten

De SER wil migratie naar Nederland makkelijker maken voor werknemers.

Mits ze kennis meebrengen.

Het vereenvoudigen van de toelatingsprocedures voor kennismigranten werd door het ambitieuze innovatieplatform van premier Balkenende vier jaar geleden tot de eenvoudig op te lossen problemen gerekend. De werkelijkheid bleek weerbarstiger.

Vorige week presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) een ontwerpadvies over arbeidsmigratie. „In plaats van ‘nee, tenzij’ moet Nederland ‘ja, mits’ gaan zeggen tegen kennismigranten”, zei voorzitter Alexander Rinnooy Kan. De raad doet voorstellen die Nederland aantrekkelijker moeten maken voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers. Dat is volgens de SER nodig om de internationale concurrentiepositie van Nederland op peil te houden.

Het advies gaat niet over werknemers van binnen de EU, zoals de Polen en andere Oost-Europeanen die nu nog een vergunning nodig hebben om hier te werken. „Dat is tijdelijk, voor hen geldt op termijn gewoon het vrij verkeer van personen”, zegt Rinnooy Kan.

Nu geldt voor migranten uit landen als India, China en de VS dat ze alleen mogen komen als ze hier een baan hebben. Dat moet anders, vindt de SER. Hoogopgeleide buitenlanders moeten ook zonder baan worden toegelaten, als ze aan een aantal voorwaarden voldoen en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Voor laagopgeleide werknemers van buiten de EU blijft een terughoudender systeem gelden. „Door toetreding van de nieuwe lidstaten is het arbeidsaanbod al erg vergroot”, licht Rinnooy Kan dit standpunt toe.

Om de toestroom van kenniswerkers te bewerkstelligen moet Nederland een puntensysteem invoeren, net als Canada, Australië en onlangs het Verenigd Koninkrijk. Voor opleiding, ervaring, inkomen, en taal krijgen immigranten punten, en als ze er voldoende hebben, worden ze voor een bepaalde periode toegelaten.

„En dan moeten ze ook met open armen worden ontvangen”, zegt Rinnooy Kan. Hij doelt op de administratieve nachtmerrie die het verkrijgen van de benodigde papieren nu is voor bedrijven en werknemers. De SER wil dat er één nieuw loket komt voor alle papieren en informatie, dat bovendien gericht is op serviceverlening in plaats van het opwerpen van drempels. Dat klinkt bekend: vereenvoudiging van de toelating was ook het doel van de regeling die oud-minister Verdonk twee jaar geleden ontwierp. Die blijkt echter onvoldoende te werken.

De soepeler procedure zal enkele duizenden mensen per jaar aangaan. Hoeveel extra immigranten zo’n puntensysteem oplevert weet Rinnooy Kan niet. „Maar zelfs als het er enkele honderden zijn, dan is dat schaars talent. Dus heel waardevol.”

    • Elsje Jorritsma