`Grond verkocht voor te lage prijs`

Arnhem, 27 febr. De provincie Gelderland onderzoekt of een provinciale ambtenaar een stuk grond in de gemeente Rijnwaarden tegen een te lage prijs heeft verworven. Het bosperceel was voorheen eigendom van de provincie zelf en zou onderhands zijn verkocht. Fractievoorzitter Wullink van de Gelderse partij Eén voor de Vrijheid heeft vragen over de kwestie gesteld aan Gedeputeerde Staten. De ambtenaar betaalde 10.000 euro per hectare, terwijl vergelijkbare grond elders volgens Wullink voor 200.000 euro per hectare is verkocht.