Een slager die zijn eigen vlees keurt

Met de komst van de aanstaande staatssecretarissen Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak (beiden PvdA) heeft de tsunami van islamisering ook het kabinet bereikt. Sterker nog, nu de heer Aboutaleb en mevrouw Albayrak lid worden van het kabinet, zijn de Marokkaanse en Turkse overheden feitelijk in het hart van het Nederlandse machtscentrum geïnfiltreerd. De heer Aboutaleb is immers naast Nederlander ook Marokkaan, en zodoende onderhorig aan de Koning van Marokko, en mevrouw Albayrak - naast Nederlandse ook Turkse - is onderworpen aan de President van Turkije. Dit laatste verklaart deels haar weigering de Armeense genocide als zodanig te benoemen.

De Partij voor de Vrijheid (PVV) vindt het volkomen absurd dat kabinetsleden (en ook leden van de Eerste en Tweede Kamer) een dubbele nationaliteit mogen bezitten. Een blinde kan zien dat een dubbele nationaliteit een dubbele loyaliteit met zich meebrengt. Wat mij betreft mogen leden van het kabinet en leden van het parlement uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezitten. Je kan nu eenmaal geen twee landsbelangen dienen. Dat roept zonder twijfel belangenverstrengeling op. Hoe kan de Turkse Albayrak als Nederlandse staatssecretaris verantwoordelijk voor immigratie en asiel objectief omgaan met het toelatingsbeleid van andere Turken? Het is als een slager die zijn eigen vlees keurt. Zij moet haar Turkse nationaliteit opgeven. [...]

Rectificatie / Gerectificeerd

De rubriek Debat en Brieven (27 februari, pagina 7) bevat een citaat uit een column van Geert Wilders. Die staat niet op de website www. geenstijl .nl, maar op de gelieerde site www.nieuwnieuws.nl.