Een au pair is wel makkelijk, maar niet voordelig

Een au pair is vooral wegens het gemak – van de opvang aan huis – een aantrekkelijk alternatief voor andere vormen van kinderopvang. Of het financieel ook voordelig is, is de vraag.

Voordeel. Het inschakelen van een au pair was lange tijd een voordelig alternatief voor reguliere kinderopvang. Nu sinds invoering van de nieuwe wet Kinderopvang dit jaar de eigen bijdrage van ouders aan de reguliere kinderopvang is gedaald, is het financiële verschil afgenomen. Niet alle voordelen van een au pair zijn echter in geld uit te drukken.

Kosten. De kosten van een au pair zijn te verdelen in initiële kosten en terugkomende kosten. Tot die laatste hoort het zakgeld van minimaal 300 euro en maximaal 340 euro per maand. Daar komen kost en inwoning bij, reken gemiddeld zo’n 150 euro per maand. De au pair is verplicht een taalcursus te volgen, waaraan het gastgezin maximaal 230 euro moet bijdragen. Ook is het gastgezin verplicht een ziektekostenverzekering voor de au pair af te sluiten.

De initiële kosten bestaan vooral uit het vervoer naar het gezin en de kosten voor de aanvraag van een visum (433 euro) en – voor au pairs van buiten de Europese Unie – een Machtiging Voorlopig Verblijf (188 euro). Wordt een bemiddelingsbureau ingeschakeld, dan gelden daarvoor nog extra kosten, reken op zo’n 500 euro. Bemiddelingsbureaus kunnen goede diensten bewijzen bij het selecteren van een au pair. Let op dat het bureau is aangesloten bij de overkoepelende Nederlandse Au Pair Organisatie (NAPO).

Extra. Met al deze kosten is de kinderopvang vaak nog niet helemaal gedekt. Veel ouders kiezen ervoor de zorg door de au pair aan te vullen met enkele dagen crèche en naschoolse opvang. Een au pair mag namelijk maar een beperkt aantal uren werken: maximaal 30 uur per week, verdeeld over vijf dagen, met een maximum van 8 uur per dag. De regels zijn bedoeld om uitbuiting te voorkomen. Om diezelfde reden is – naast het verzorgen van het kind – alleen het doen van licht huishoudelijk werk toegestaan.

Wie de au pair toch meer uren laat werken, loopt een risico. In het verleden spande onder andere vakorganisatie FNV Bondgenoten processen aan tegen gastouders die hun au pair te veel uren lieten maken of te zwaar werk lieten doen.

Tijd. Neem ten slotte ook de tijdsinvestering in ogenschouw. Een au pair blijft – zeker gezien alle voorbereidingen die haar komst vergen – relatief kort. De overheid geeft au pairs een verblijfsvergunning van een jaar. Na die periode kan opnieuw een au pair worden ingehuurd, maar niet dezelfde. Omdat de au pair vaak de taal en de cultuur niet kent, kan zeker in de eerste weken de zorg voor de kinderen niet volledig aan de au pair worden overgelaten.

Wie een au pair in huis neemt, moet dus investeren. Dit levert wel veel flexibiliteit op: door de kinderopvang aan huis behoort het na werktijd racen naar de crèche om de kinderen op te halen tot het verleden.

Cleo Scheerboom

Op www.napoweb.nl en www.ind.nl staan de voorwaarden voor het inhuren van een au pair.

    • Cleo Scheerboom