Brown: verplicht immigrant tot werk

De Britse minister van Financiën, Gordon Brown, die naar verwachting later dit jaar premier Tony Blair opvolgt, wil migranten die de Britse nationaliteit wensen te verkrijgen tot een periode van maatschappelijke dienstverlening verplichten.

De BBC meldde vanmorgen dat Brown vandaag in een toespraak tot een congres over Britishness een voorstel van deze strekking zou doen. Het zou onder meer gaan om schoonmaakwerkzaamheden.

Volgens Brown doordringt maatschappelijke dienstverlening de migranten beter van de gewoonten en waarden van de Britten. De nieuwelingen zouden de Britten op hun beurt laten zien dat zij iets kunnen bijdragen aan de samenleving. Zo zouden negatieve vooroordelen omtrent migranten kunnen worden doorbroken.

De minister zou tijdens zijn rede, waarvan vanmorgen al fragmenten waren uitgelekt, betogen dat het verlenen van de nationaliteit „een soort contract tussen de burger en het land is, dat rechten en verantwoordelijkheden omvat en dat de Britse levenswijze beschermt en bevordert”.

Critici wezen er vanmorgen op dat verplicht maatschappelijk werk doorgaans eerder in verband wordt gebracht met een vorm van straf na wangedrag.

Migranten die de Britse nationaliteit willen verwerven moeten nu al een examen van drie kwartier afleggen met vragen over de Britse samenleving. Ook is er een burgerschapsceremonie verbonden aan de verlening van het staatsburgerschap.

Brown stelde vanmorgen dat hem dit niet ver genoeg gaat. Hij zou het Franse voorbeeld willen volgen. Nieuwkomers kunnen daar de eerste jaren hun paspoort verliezen als ze zich misdragen.

Vorige week stelde een commissie, die de regering adviseert over integratie, voor arbeidsmigranten te verplichten om voor hun komst Engels te leren.