Bevlogen details

Piet J. Buijnsters heeft in de Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat. (Vantilt, € 45,-) de dramatische geschiedenis van antiquariaten tijdens WO II opnieuw opgenomen en uitgebreid, meent Lisa Kuitert. ‘Buijnsters is zelf verwoed verzamelaar, publiceerde enkele studies over bibliofilie, en heeft door de jaren heen menig catalogus ingeleid of opening opgeluisterd met een praatje. Hij baseert zich niet alleen op talrijke knipsels, boeken en gesprekken, maar ook op zijn eigen boekendagboek en aantekeningen, want archiefmateriaal is er vrijwel niet. Pluspunt is, naast zijn gevoel voor details, zijn bevlogenheid. Het nadeel is dat hij zich iets te veel heeft laten leiden door zijn eigen contacten. Tegelijkertijd heeft zijn insiderpositie ook voordelen. Buijnsters weet meer van sommige zaken dan menig ander en bij ontstentenis van archieven is dat een groot goed.’

Lees de volledige recensies van de hierboven besproken boeken na op: www.nrc.nl/boeken