Actie om Europese Unie te vrijwaren van religieuze invloeden

BRUSSEL. Europese politici, wetenschappers en leiders van maatschappelijke organisaties beginnen vandaag in Brussel een actie om de Europese Unie te vrijwaren van religieuze invloeden. In de `Verklaring van Brussel` die zij vandaag publiceren staat dat ”de staat neutraal moet zijn in zaken van religie en geloof”. De initiatiefnemers vrezen dat de Europese regeringsleiders eind volgende maand, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Verdrag van Rome (waarmee de basis voor de huidige Europese Unie werd gelegd), een manifest zullen vaststellen waarin het christendom een centrale plaats krijgt. De Nederlandse europarlementariër Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en haar vader, de wetenschapper Rob Buitenweg, zijn mede-organisatoren van de actie. Rob Buitenweg is vice-voorzitter van de International Humanist and Ethical Union en de European Humanist Federation. Europarlementariër Buitenweg vreest voor marginalisering van andersdenkenden als het christendom centraal wordt gesteld. In de Europese Grondwet wordt nu nog niet verwezen naar het christendom als centrale waarde voor de Unie. De opstellers van de verklaring willen dat zo houden. Binnen de EU wordt momenteel gesproken over aanpassing van de Grondwet nadat deze in Frankrijk en Nederland was verworpen.