Wilders krijgt kritiek én bijval

Anderhalve week voor de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart, verliezen de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie aanhang. In de laatste peiling van Maurice de Hond zakken CDA en PvdA elk drie zetels. Gebeurt dit op 7 maart, dan verwerft de coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Aanleiding voor de dalende kiezersgunst lijkt het debat over de dubbele nationaliteit van de PvdA-staatssecretarissen Aboutaleb en Albayrak. Behalve een Nederlands paspoort bezitten zij ook een Marokkaans (Aboutaleb) en een Turks (Albayrak) paspoort.

De discussie over de dubbele nationaliteit werd aangezwengeld door Geert Wilders, fractieleider van de Partij voor de Vrijheid. Dit weekeinde zei Wilders in een vraaggesprek met NRC Handelsblad van plan te zijn een motie van wantrouwen in te dienen tegen de twee staatssecretarissen.

Wilders wil dat donderdag doen tijdens het debat over de regeringsverklaring. In NRC Handelsblad zei hij: „Ik kan hun benoeming niet langer tegenhouden, maar ik kan wel alles wat in mijn macht ligt in het werk stellen om hun benoeming ongedaan te maken.” Uit de peiling van De Hond blijkt dat niet alleen PVV-stemmers Wilders in zijn opvatting steunen, maar ook stemmers op VVD (86 procent) en CDA (58 procent).

Vice-premier en ChristenUnie-leider André Rouvoet noemde Wilders’ motie zaterdag tijdens een partijcongres „buiten de parlementaire fatsoensnormen”. CDA-Kamerlid Mirjam Sterk vond de motie „een voorbeeld van platte politiek”. Ook de VVD keurt de motie af.

De PVV kondigde vrijdag aan een wetsvoorstel in te dienen dat het dragen van een boerka in het openbaar verbiedt. PvdA-minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) had donderdagavond gezegd dat een boerka „op straat” moet kunnen.

De verontwaardiging hierover wordt breder gedeeld. Voormalig VVD-minister Kamp, nu woordvoerder integratie: „Als dit de lijn-Vogelaar is, dan krijgen we nog een boel heibel.” VVD en CDA willen opheldering van de nieuwe minister.