Transnationale burgers

In 2004 won de Congress Party onder leiding van Sonia Gandhi de landelijke verkiezingen in India. Verrassend genoeg weigerde ze daarop te gaan voor het premierschap. Het is goed denkbaar dat ze daartoe besloot vanwege hevige protesten uit Hindoe-nationalistische hoek, waarbij een prominente leider zelfs dreigde zijn haar af te scheren. Gandhi is namelijk van Italiaanse origine.

In Nederland zet de Partij voor de Vrijheid vraagtekens bij de loyaliteit van de Nederlands-Turkse Albayrak en de Nederlands-Marokkaan Aboutaleb. En om zijn loyaliteit te bewijzen uitte Aboutaleb dan ook nogal plichtmatig de wens in Nederland begraven te willen worden. Was dat genoeg voor Wilders? Of moet Aboutaleb zijn staatssecretariaat ook maar weigeren omdat hij van buitenlandse origine is, onder dreiging van Wilders dat hij zijn typisch Limburgse kapsel zal afscheren?

Nederland heeft veel burgers met verschillende culturele en nationale achtergronden. De ‘transnationale burgers’ die een ‘transnationale electoraat’ vormen. Transnationaliteit is niet vreemd. De Nederlandse politiek heeft moeite om relevant te blijven onder deze druk. Mensen zoals Wilders vinden het zorgwekkend als Albayrak en Aboutaleb voor de vermeende belangen van hun Turkse, respectievelijk Marokkaanse, achterban opkomen boven die van Nederland. Maar zelfs zonder dubbele nationaliteit zal dat kunnen gebeuren.

De politiek moet erkennen dat een deel van de transnationale electoraat haar etnische belangen gepolitiseerd wil zien. Voor de emancipatie van migranten is het essentieel dat hun politieke stem wordt gehoord. Soms is die stem vervelend. Als migranten zich bijvoorbeeld verliezen in hun slachtofferschap en zich niet erkend voelen door de samenleving die hen wel heeft toegelaten en hen vele kansen biedt. Maar ook zulke geluiden horen erbij. Alleen door het politiseren ervan zullen ze langzaam verdwijnen. En daarvoor is het van belang dat transnationale politici op inhoudelijke gronden worden aansproken op hun ideeën. Met een botsing der provincialismen schieten we niets op.

Naema Tahir

Naema Tahir is Worldconnector: zie www.worldconnectors.nl

    • Naema Tahir