Rutte opent aanval op de ‘betutteling’

De VVD keert zich tegen de medisch-ethische afspraken van het nieuwe kabinet. VVD-leider Rutte wil zich inzetten voor het onverkort vasthouden aan de bestaande regelingen voor euthanasie en abortus.

Rutte maakt zich ook zorgen over een onopgemerkte zin in het regeerakkoord waarin staat dat een staatscommissie gaat onderzoeken of het recht op leven in de Grondwet kan worden opgenomen. „Dat is slecht voor de euthanasiepraktijk en voor de abortuspraktijk”, zegt de VVD-leider in een gesprek met deze krant.

Rutte vindt het nieuwe kabinet „betuttelend” en „niet vrijzinnig, maar onzinnig”. Hij zal donderdag, bij het debat over de regeringsverklaring, drie moties indienen. De eerste bepleit om euthanasie altijd een volwaardige optie te laten zijn, ook al kiest het kabinet ervoor meer nadruk te leggen op palliatieve zorg (pijnbestrijding).

Het kabinet wil dat artsen vrouwen die een abortus overwegen, wijzen op de mogelijkheid hun kind ter adoptie aan te bieden. Rutte: „Daarmee kom je als overheid achter de voordeur, je mengt je in de vertrouwensrelatie tussen arts en vrouw.” Rutte wil een onderzoek naar de psychosociale effecten van adoptie op kinderen én ouders. Die kunnen wel eens groter zijn dan de effecten van abortus, meent hij. „Wij zijn niet tegen adoptie, maar als je als overheid nadrukkelijk adoptie gaat bevorderen, dan moet je absoluut zeker weten dat je mensen niet met psychosociale problemen opzadelt.”

Ten slotte wil Rutte dat het kabinet niet stil blijft staan bij de huidige stand van het stamcelonderzoek. „Het is een ideologische keuze om dat onderzoek niet uit te breiden. Zelfs als je vanuit een christelijke achtergrond tegen het gebruik van embryo’s voor stamcelonderzoek bent, zijn er nog mogelijkheden. Je kunt stamcellen kweken uit eicellen die chemisch geactiveerd zijn, dus niet bevrucht.”

Interview Rutte: pagina 3

wij-gevoel:pagina 7

    • Roel Janssen Egbert Kalse