retour den haag-brussel

Slob: ‘Behoud onschuld van duif’ VOORSCHOTEN:9AUG2000 Duif. FOTO ROEL ROZENBURG postduif Rozenburg, Roel

Dankbaar en verwonderd meeregeren...

Vooraf was al wel duidelijk dat er weinig kritiek zou komen. Op de druk bezochte ChristenUnie-ledenbijeenkomst in Lelystad, afgelopen zaterdag, bleek weer eens hoe blij en trots de achterban is – „dankbaar” en „verwonderd” in CU-jargon. Nog voordat er één afspraak tussen de onderhandelaars op papier was gezet, stond volgens een eigen opiniepeiling van de partij al 95 procent van de leden achter regeringsdeelname.

ChristenUnie-voorman André Rouvoet wilde per se verantwoording afleggen tegen zijn achterban. Voor het eerst regeert de ChristenUnie mee, in een kabinet met CDA en PvdA. Rouvoet wilde uitleg geven over de compromissen die de partij hiervoor moest sluiten. Zo zijn er geen al te harde afspraken gemaakt over abortus, maar komen er „positieve maatregelen” om abortus zoveel mogelijk te voorkomen. De AOW wordt niet gefiscaliseerd, de hypotheekrenteaftrek blijft intact.

Met de gesloten compromissen bleken de meeste leden te kunnen leven. Een enkeling was teleurgesteld over de te grote concessies over abortus. „Kan de almachtige God zijn zegen aan dit kabinet verbinden”, vroeg een oudere man. „Ik heb het er de afgelopen week moeilijk mee gehad.” Maar Rouvoet kreeg applaus toen hij zei dat dit akkoord een enorme stap vooruit was. „Stel dat we de abortuswet meteen hadden ingetrokken. Dan was het resultaat geweest dat er tienduizenden illegale abortussen zouden plaatsvinden. Dan kun je beter toewerken naar een situatie waarin abortus gewoonweg niet meer voorkomt.”

...maar onwennig is het wel.

De ChristenUnie gaat regeren in de wetenschap dat de leden in het kabinet en de Tweede Kamer wel een potje kunnen breken bij de achterban. De drie kabinetsleden, André Rouvoet, Eimert van Middelkoop en staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa (Verkeer en Waterstaat) kregen in Lelystad een staande ovatie.

En meeregeren is spannend, vertelden de kersverse bewindslieden. „Je wilt het niet weten, álles in de ministerraad is protocollair vastgelegd. Tot het toiletbezoek aan toe”, zei Rouvoet. „En je spreekt elkaar in de Trêveszaal met ‘meneer’ en ‘mevrouw’ aan.”

De ChristenUnie, was de boodschap, blijft een partij van christenen die aan politiek doen en plotseling in het centrum van de macht verzeild zijn geraakt. Arie Slob, sinds een week fractievoorzitter: „Wie denkt dat alleen ratten politiek succes boeken, moet Mathheüs 10 vers 16 maar eens opslaan: ‘Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif’.

Eén waarschuwing nog van een bezorgd lid voor de politieke leiding: trek lessen uit de ondergang van D66 in Balkenende-II. Die partij ging ook regeren met maar zes zetels. „We moeten voorkomen dat Arie Slob de Lousewies van de ChristenUnie wordt.” (GV)

Wollen wir duzen?

Maxime Verhagen liet er geen gras over groeien. Donderdag op het bordes, vrijdagmiddag al op kennismakingsbezoek in Berlijn. Het enthousiasme van het perscorps om de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in ogenschouw te nemen hield niet over: twee journalisten vonden de weg naar het Auswärtiges Amt.

Verhagen en Steinmeier vatten het sportief op. Na hun gesprek, dat vooral over het grondwettelijk verdrag ging, verschenen ze goed geluimd voor de verzamelde pers. Verhagen rekte daarbij de grenzen van het Berlijnse protocol tamelijk ver op: hij tutoyeerde Steinmeier consequent. Op de vraag of Steinmeier al na één dag Verhagen het ‘du’ had aangeboden, antwoordde de gastheer elegant dat het onder ministers van buitenlandse zaken in Europa gebruikelijk is om elkaar te ‘duzen’. Hij zei er niet bij dat het in Duitsland niet gebruikelijk is om die vertrouwelijkheid meteen in het openbaar te demonstreren. (MK)

Bijdragen van: Guus Valk en Michel Kerres

    • Guus Valk
    • Michel Kerres