Nuon lijdt verlies door zacht weer

Mede door het zachte winterweer heeft energieconcern Nuon in het vierde kwartaal van vorig jaar verlies geleden. Huishoudens hoefden minder te stoken, waardoor het energiebedrijf beduidend minder gas verkocht.

Uit de vandaag gepresenteerde jaarcijfers blijkt dat de 655 miljoen euro nettowinst die Nuon in het laatste kwartaal van 2005 nog boekte vorig jaar is omgeslagen in een verlies van 10 miljoen euro.

Naast het zachte winterweer speelden ook andere redenen een rol bij deze winstval. Zo heeft het bedrijf de gestegen inkoopkosten voor gas, elektriciteit en kolen niet volledig doorberekend aan de klant. Verder leverden de handelsactiviteiten minder op.

Over het hele jaar daalde de winst van Nuon (inclusief bijzondere posten) met eenderde naar 763 miljoen euro, vergeleken met 2005.

Nuon heeft vorig jaar vastgehouden aan de koerswijziging die door de huidige bestuursvoorzitter Ludo van Halderen in 2002 is ingezet. Daarbij richt het bedrijf zich puur op energie, en niet meer op water en telecom. Zo werd vorig jaar het belang van 36 procent in waterbedrijf Vitens verkocht. Nuon investeerde wel in ondergrondse gasopslagplaatsen, in een nieuwe elektriciteitscentrale in de Eemsmond, en in windenergie op de Noordzee. Ook probeert Nuon voet aan de grond te krijgen in België en Duitsland.

De aandeelhouders van Nuon – de belangrijkste zijn de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland, en de gemeente Amsterdam – krijgen over 2006 325 miljoen euro uitgekeerd aan dividend. Omgerekend krijgt de provincie Gelderland, met 44 procent van de Nuon-aandelen de grootste aandeelhouder in het bedrijf, 143 miljoen euro.

Om zijn positie op de zich langzaam vormende Noordwest-Europese energiemarkt te verstevigen, wil Nuon fuseren met landgenoot Essent. De Nederlandse Mededingingsautoriteit moet zich nog uitspreken over de fusieplannen, die beide energiebedrijven begin deze maand bekend hebben gemaakt. De aandeelhouders krijgen de fusieplannen naar verwachting halverwege dit jaar formeel voorgelegd.