nrc.nl/blogs

Kattenstad. Hans Beerekamp hoorde midden in de nacht een doffe bonk op het dak van de bus waarmee hij door Europa reist op zoek naar witte plekken op de culturele kaart. Op zijn weblog Expeditie Europa schrijft hij: „Omdat we nog steeds midden in Istanbul stonden, dachten we meteen aan een poging tot inbraak. We hadden beter moeten weten. Het was gewoon een kat, want Istanbul is een kattenstad. In de 19de eeuw werd veel geschreven door westerse bezoekers over de roedels wilde honden die rovend door de stad trokken. Op zeker moment besloot het stadsbestuur alle honden te vangen en los te laten op een onbewoond eiland. Volgens degene die ons het verhaal vertelde, vonden de bewoners van Istanbul honden dan wel onreine dieren, ze misten ze wel toen ze eenmaal verbannen waren. Dus werden de overlevende dieren weer van het eiland terugverscheept naar de stad. Nu zie je veel meer katten dan honden op straat.” www.nrc.nl/ee zwerfkatten foto Janine Prins
Kattenstad. Hans Beerekamp hoorde midden in de nacht een doffe bonk op het dak van de bus waarmee hij door Europa reist op zoek naar witte plekken op de culturele kaart. Op zijn weblog Expeditie Europa schrijft hij: „Omdat we nog steeds midden in Istanbul stonden, dachten we meteen aan een poging tot inbraak. We hadden beter moeten weten. Het was gewoon een kat, want Istanbul is een kattenstad. In de 19de eeuw werd veel geschreven door westerse bezoekers over de roedels wilde honden die rovend door de stad trokken. Op zeker moment besloot het stadsbestuur alle honden te vangen en los te laten op een onbewoond eiland. Volgens degene die ons het verhaal vertelde, vonden de bewoners van Istanbul honden dan wel onreine dieren, ze misten ze wel toen ze eenmaal verbannen waren. Dus werden de overlevende dieren weer van het eiland terugverscheept naar de stad. Nu zie je veel meer katten dan honden op straat.” www.nrc.nl/ee zwerfkatten foto Janine Prins Prins, Janine

Kattenstad. Hans Beerekamp hoorde midden in de nacht een doffe bonk op het dak van de bus waarmee hij door Europa reist op zoek naar witte plekken op de culturele kaart. Op zijn weblog Expeditie Europa schrijft hij: „Omdat we nog steeds midden in Istanbul stonden, dachten we meteen aan een poging tot inbraak. We hadden beter moeten weten. Het was gewoon een kat, want Istanbul is een kattenstad. In de 19de eeuw werd veel geschreven door westerse bezoekers over de roedels wilde honden die rovend door de stad trokken. Op zeker moment besloot het stadsbestuur alle honden te vangen en los te laten op een onbewoond eiland. Volgens degene die ons het verhaal vertelde, vonden de bewoners van Istanbul honden dan wel onreine dieren, ze misten ze wel toen ze eenmaal verbannen waren. Dus werden de overlevende dieren weer van het eiland terugverscheept naar de stad. Nu zie je veel meer katten dan honden op straat.”

www.nrc.nl/ee

Meertaligheid. Jeroen van der Kris schrijft op zijn weblog Europa dat journalisten het gelukkig bij twee talen houden. Als ieder zijn eigen taal aanhoudt verlevendigt dat volgens hem het debat niet. „Leonard Orban, commissaris voor Meertaligheid, had gehoord dat er in de perszaal meestal maar enkele talen worden gesproken, Engels en Frans. Buitengewoon jammer, aldus Orban. Hij moedigde de journalisten aan zo veel mogelijk talen te gebruiken. Dat kon, want er waren tolken. Als iedereen in de eigen taal gaat praten dan krijg je wat je ziet in het Europees parlement bij een debat. Géén debat.”

www.nrc.nl/europa