Lief? Discriminatie!

Leerkrachten in groep acht vertonen ”misplaatste empathie” met zwakkere, voornamelijk allochtone leerlingen, waardoor zij vaak een lager advies krijgen dan hun scores op de Citotoets zouden rechtvaardigen, stelt onderwijssocioloog Paul Jungbluth in het artikel `Leerkracht is te lief bij het schooladvies` (nrc.next, 22 februari). Ben ik nou gek? Wie interpreteert het onderschatten van (allochtone) leerlingen als `lief-zijn`? Een leerkracht die een advies geeft die niet aansluit bij de prestaties en toetsuitslagen van een leerling (allochtoon of niet) maakt zich toch schuldig aan een vorm van discriminatie? En, zoals wij de afgelopen weken gelezen hebben, voor de leerling met minder assertieve (niet-Nederlandse) ouders, is de kans dat er tegen het advies ingegaan wordt zeer klein. Schattig hoor, leerkrachten die stereotypes en discriminatie op basis van afkomst bevorderen!

    • Rosy El Aissati Tilburg