Internet Voorkeur

Alternatieve energie. Energieportal.nl is een site voor particulieren, het bedrijfsleven, ngo’s en de overheid met nieuws en discussies over energie-innovaties. Door het samenvatten van allerlei informatie over ontwikkelingen in de energiewereld wil de site de interesse op het gebied van alternatieve energie (wind, zon, getijden, biomassa) vergroten. De site moedigt bovendien particulieren met ideeën aan zich met energie-innovatie bezig te houden. Geïnteresseerden kunnen hun mening geven over actuele,aan energie gerelateerde onderwerpen zoals: is de elektriciteitsleverancier te duur? Bovendien wil de site de bezoeker introduceren bij bedrijven die zich specialiseren in energie-innovatie. Met een zogeheten energie-index wordt geprobeerd mensen te interesseren voor beleggingen in duurzame energie.De site toont verder vernieuwingen op het gebied van energie en via de overheid is informatie over beleid en subsidies voor producten beschikbaar. Energieportal.nl wil bezoekers tot het gebruik van duurzame energie aanzetten onder het motto ‘informatie is de enige grondstof die groeit in het gebruik’. Behalve als informatiebron voor de laatste energienieuwtjes fungeert de site ook als publicatieplatform voor onderzoekers op dit terrein.

Voor meer informatie: www.energieportal.nl