Hulde aan Heeresma en de objectiviteit

Op 23 februari stond in nrc.next een artikel van Menno Heeresma, advocaat in Amsterdam. Daarin maakt hij stap voor stap duidelijk hoe de rechter in het kort geding van Bram Moszkowicz tegen Jort Kelder tot een uitspraak is gekomen. Een objectieve weergave van de feiten. Aan dit soort uitleg hebben lezers iets. Het is dan ook onbegrijpelijk dat journalisten als Jeroen Pauw en Paul Witteman een demagoog als Moszkowicz onverstoord aan het woord laten, zodat hij de gemiddelde Nederlander op het verkeerde been kan zetten. De motivering van het vonnis liet te wensen over, was ”abject en infaam” en niet gebaseerd op enig feit, stelde Moszcowicz. Wie het stukje van Heeresma leest en begrijpt, weet wel beter; het laat duidelijk zien hoe er op een zorgvuldige manier recht gesproken wordt.

    • Maartje Verbeek Kekerdom