Bussen voor Afrika?

In nrc.next van 23 februari staat een artikel over de slechte staat van de `nieuwe` bussen van vervoerder Arriva. De kop boven het artikel luidt: `Deze bus hoort in Afrika thuis`. Enigszins verbijsterd ging ik de tekst lezen, om erachter te komen van wie deze quote afkomstig was. Maar de quote was nergens terug te vinden! Wellicht was het de bedoeling om met de kop de aandacht van de lezer te trekken. Welnu, dat is gelukt. Maar de relatie met de inhoud van het artikel is er niet. Nu is de vraag: meent u werkelijk dat mensen in Afrika wel in onveilige bussen mogen rijden, maar dat wij daar te goed voor zijn? Ik vind uw duiding werkelijk schandalig. Ook in Afrika heeft iedereen recht op goed en veilig vervoer.

Brieven en opiniestukken kunt u o.v.v. van personalia sturen naar opinext@nrc.nl

    • Kirsten Verdel Rotterdam