Bolivia: ernstige overstromingen

Bolivia is de afgelopen weken getroffen door de zwaarste overstromingen in vijfentwintig jaar. Door de wateroverlast zijn veertig mensen gedood en tienduizenden dakloos geworden. Hulp aan de getroffen regio’s wordt bemoeilijkt door aardverschuivingen. De Boliviaanse president Morales heeft de schuld voor de overstromingen in de schoenen geschoven van rijke industrielanden die er niet in slagen de klimaatverandering aan de pakken. Meteorologen zeggen dat El Niño (opwarming van koel zeewater, die leidt tot klimaatverandering) de belangrijkste oorzaak is van de overstromingen in Bolivia. (BBC)