Wilders: nieuwe stappen tegen bewindslieden

De Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders zal volgende week tijdens het debat over de regeringsverklaring, een motie van wantrouwen indienen tegen de staatssecretarissen Aboutaleb (Sociale Zaken, PvdA) en Albayrak (Justitie, PvdA).

Dat zegt Wilders, fractievoorzitter van de partij, vandaag in een gesprek met deze krant. Wilders vindt het onacceptabel dat de twee staatssecretarissen, die deze week werden beëdigd, een tweede paspoort bezitten. Aboutaleb heeft ook een Marokkaans paspoort, Albayrak een Turks. De motie maakt geen kans; alle andere partijen zijn fel tegen een dergelijk verbod. voor bewindslieden.

Maar het is in de parlementaire geschiedenis uniek dat moties van wantrouwen worden ingediend tegen kabinetsleden, nog voor zij een woord met de Tweede Kamer hebben gewisseld. Wilders: „Ik kan hun benoeming niet langer tegenhouden, maar ik kan wel alles wat in mijn macht ligt in het werk stellen om hun benoeming ongedaan te maken.”

Vorige week ontstond ophef in de Tweede Kamer, nadat PVV-Kamerlid Sietse Fritsma tot grote verontwaardiging van de overige fracties in een debat zei dat het onwenselijk is dat bewindslieden en Kamerleden een dubbele nationaliteit bezitten. Volgens de PVV kunnen zij hun werk niet goed doen, omdat zij een dubbele loyaliteit hebben. De opmerkingen leidden tot grote verontwaardiging van de rest van de Tweede Kamer en ingrijpen van voorzitter Verbeet. Ruim een miljoen Nederlanders heeft een dubbele nationaliteit.

Dat Aboutaleb geen afstand kán doen van zijn Marokkaanse nationaliteit, vindt Wilders ,,in feite irrelevant”. ,,Dan moet hij maar in Marokko gaan wonen en staatssecretaris worden.” Wilders zegt dat hij ook niet blij is dat de twee bewindslieden moslim van geboorte zijn. „Ik wil niet in een land wonen waar misschien ooit wel eens zes of zeven bewindslieden de islam aanhangen.”

interview:pagina 39