Voorwoord

De wetenschapsbijlage is om te lezen, om uit te pluizen, om te herlezen, en om over door te denken. In zijn omslagtekening heeft onze gasttekenaar en vaste columnist de mathematisch fysicus prof.dr. Robbert Dijkgraaf dit lot van de W&O-lezer in beeld gebracht. Gezellig onder de schemerlamp, tussen de sterren, en toch ook: midden in de maatschappij. Dijkgraaf, Robbert

De wetenschapsbijlage is om te lezen, om uit te pluizen, om te herlezen, en om over door te denken. In zijn omslagtekening heeft onze gasttekenaar en vaste columnist de mathematisch fysicus prof.dr. Robbert Dijkgraaf dit lot van de W&O-lezer in beeld gebracht. Gezellig onder de schemerlamp, tussen de sterren, en toch ook: midden in de maatschappij.

Vijfentwintig jaar geleden – van de huidige wetenschapsredactie was toen nog niet iedereen van de schoolgaande leeftijd – begon NRC Handelsblad met een wekelijkse wetenschapsbijlage, die voor velen een venster werd op de wetenschappen en het onderwijs in de meest brede zin. In deze jubileumbijlage is een kleine balans opgemaakt van 25 jaar onderzoek en onderwijs.

We zochten uit wat er geworden is van de auteurs van de nu best geciteerde Nederland onderzoeken uit 1982 (vrijwel allemaal hoogleraar, met als uitzondering de enige vrouw onder hen). We reisden naar Parijs om wetenschapsantropoloog Bruno Latour te vragen wat we nu eigenlijk opgeschoten zijn. Maar we vroegen ons ook af wat er terecht kwam van de dromen uit de Huizen van de Toekomst.

De balans lijkt niet ongunstig, al dringt de centraal georganiseerde stofzuiger nog altijd niet door in de huizen van het heden. De lezer zelf mag bepalen of het winst is dat de scheiding tussen lichaam en geest verdwenen is. En helaas ontbreekt in de jaartallenrubriek bij 1999 de Nobelprijs voor ’t Hooft en Veltman – de ontdekking van RNAi in hetzelfde jaar leek ons net iets belangrijker.

Op naar de volgende 25 jaar!

REDACTIE WETENSCHAP & ONDERWIJS