‘Voor ons is dit een brug te ver’

Voor het eerst kiezen financiële opkopers een grote bank als doelwit: ABN Amro. Zij eisen splitsing en geld. President Wellink van De Nederlandsche Bank:„Via via via via hadden we indicaties dat iets gaande was.”

Directeur toezicht Arnold Schilder (links) en president Nout Wellink van de Nederlandsche Bank Foto Maarten van Haaff Arnold Schilder en Nout Wellink van de Nederlandse Bank. Amsterdam, 23 feb 2007. foto Maarten van Haaff
Directeur toezicht Arnold Schilder (links) en president Nout Wellink van de Nederlandsche Bank Foto Maarten van Haaff Arnold Schilder en Nout Wellink van de Nederlandse Bank. Amsterdam, 23 feb 2007. foto Maarten van Haaff Haaff, Maarten van

Wie komt daar de lange trap naar de directievleugel van De Nederlandsche Bank aflopen? Bestuursvoorzitter Rijkman Groenink van ABN Amro. „Ik kom hier geregeld” zegt hij luchtig. Maar, nee, serieus, hij heeft net met president Nout Wellink en directeur toezicht Arnold Schilder van De Nederlandsche Bank gepraat over de situatie die is ontstaan na de brief van hedgefonds TCI die woensdag bekend werd. Deze financiële opkoper wil dat ABN Amro één, of meer, of alle activiteiten verkoopt en de opbrengst uitkeert aan haar aandeelhouders. Is DNB bezorgd? Vraag zelf maar, reageert Groenink.

Eenmaal boven, blijken Wellink en Schilder meer dan bezorgd. „De brief van TCI ademt de sfeer van: je zoekt maar uit wat je gaat verkopen, maar de centen stuur je naar ons toe. Kijk, voor ons is dat een brug te ver”, zegt Wellink. „Ik heb de afgelopen maanden regelmatig positieve dingen gezegd over hedgefondsen en private-equityfinanciers, ook als tegenwicht tegen alle doemverhalen. Sommige mensen hebben daaruit geconcludeerd dat ik de potentiële schaduwkanten van die financiële partijen niet zie. Die zie ik wel degelijk.”

Was u verrast door het nieuws?

Wellink: „Via via via via hadden we indicaties dat iets gaande was.”

Schilder: „Woensdag belde de heer Groenink om ons op de hoogte te stellen.”

Wellink: „Dit is iets totaal nieuws wat hier gebeurt. Niet eerder heeft een hedge fonds een grote bank zo onder druk gezet. Dit kan repercussies hebben tot ver buiten onze landsgrenzen. Daarom is het van het grootste belang dat wij dit als Nederlandsche Bank scrupuleus volgen.”

TCI en andere hedgefondsen staan niet onder enig toezicht. Wat kan u doen?

Wellink: „De Nederlandsche Bank is niet tegen aandeelhouders die een prikkel geven om de efficiency te verbeteren. Maar een bank is anders dan andere beursgenoteerde bedrijven. Een bank vertegenwoordigt bredere publieke belangen die de samenleving met wetgeving heeft beschermd.

„Wij voeren die wetgeving uit. Je moet een vergunning van ons hebben om als bank op te treden. Wij eisen een minimum kapitaal. Wij eisen adequaat risicobeheer en nog veel meer. De markt en het publiek moeten vertrouwen hebben in een financiële instelling, in de beheersbaarheid en de voorspelbaarheid. Uit de brief van TCI krijg je de indruk dat zij zelf niet weten wat zij bij ABN Amro willen. Dan kom je toch wel bijna in de hoek van slordigheid terecht. Dat staat haaks op onze verantwoordelijkheid. Wij zullen niet laten gebeuren dat de soliditeit van de financiële wereld wordt aangetast. Als ABN Amro bijvoorbeeld één van de meer grote activiteiten verkoopt, hoe sterk is dan de rest? Is er nog wel genoeg draagvlak voor de kosten? Wij zullen een ordelijk proces afdwingen.”

Hoe?

Wellink: „Als de hedgefondsen samenwerken en op meer dan tien procent van het aandelenkapitaal stemrecht willen uitoefenen, moeten zij bij ons om toestemming komen.”

Schilder: „En het helpt natuurlijk niet als later blijkt dat de daarbij verstrekte informatie niet klopt. Dan kunnen we alles, inclusief een stemming op een aandeelhoudersvergadering, terugdraaien. De wet geeft ons ook de bevoegdheid meer kapitaal te eisen of risico's te doen beperken.”

Wellink: „Verder kijkt de Autoriteit Financiële Markten natuurlijk naar de aandelenhandel. Je moet bedacht zijn op mogelijkheden tot manipulatie van de markt. In korte tijd kun je hiermee veel geld verdienen. Om op onze rol terug te komen. Als het bestuur van ABN Amro zelf besluit grote activiteiten te verkopen, moeten zij dat ook met ons bespreken. Als het zo zou lopen dat een andere bank belangstelling krijgt, dan moet die bij ons langs komen voor toestemming voor een overname.”

Heeft u uw Britse collega's om informatie gevraagd?

Wellink: „Er zijn al contacten geweest. Maar hedgefondsen zijn een sector waar wij als toezichthouder ver van af staan.”

Heeft u de heer Groenink steun toegezegd?

Wellink: „Wij zijn geen land en dit is geen bank die een protectionistisch beleid voert, maar het moet wel gebeuren binnen een gezond bankbeleid.”

Schilder: „De wet biedt deze steun.”

    • Menno Tamminga