Vermeende angst voor spook dat `dubbel paspoort` heet

Een dubbele nationaliteit heeft voordelen. In sommige gevallen zal het gemakkelijker of goedkoper zijn een visum voor het buitenland te verkrijgen. Komt een Nederlander in het buitenland in problemen dan kan een dubbele nationaliteit - theoretisch - tot meer bescherming leiden. Ten slotte kan een Nederlander, dankzij een dubbele nationaliteit, in sommige gevallen zijn stem uitbrengen voor niet-Nederlandse verkiezingen.

Toch baseert de angst voor het spook dat het `dubbele paspoort` heet zich niet op feitelijke, maar op vermeende nadelen. En die nadelen worden allemaal onder één hoofdje samengebracht: gebrek aan loyaliteit. Dat op niets gebaseerd oordeel, heeft recentelijk weer tot beschamende taferelen geleid. Nederlanders die onze samenleving oprecht en deskundig hebben gediend, zijn daardoor in een vals daglicht geplaatst. Maar er is meer. Het ontnemen van de tweede nationaliteit zal geen criminaliteit onderdrukken en zeker geen burgerzin aanwakkeren. Het ageren tegen het tweede paspoort, het uitgaan van vermeend gebrek aan loyaliteit zal daarentegen stagnerend werken op inburgering en integratie.

    • E.J.Vles Rhoon