Urgent

Als één van uw oudste abonnees (1958-heden) lees ik het W&O-katern met veel belangstelling. Circa vijftien jaar geleden verscheen een uitgebreid interview met cardioloog Kingma (Anthonius Ziekenhuis Nieuwegein) waarin werd verteld welke de procedures waren om geselecteerd te worden voor een versnelde open hart/bypassoperatie. Ik heb daar persoonlijk van geprofiteerd door mijzelf op de juiste manier te profileren als urgent.

    • Ir. P Riseeuw Velp