Toekomstige bejaarde heeft minder behoefte aan zorg

Alarm slaan, onrust zaaien, ook NRC Handelsblad (13 februari) ontkomt er niet aan. Waarom wordt verondersteld dat het aantal bejaardenverzorgers in 2050 even groot is als in 2005, krap 500.000? Het aantal bejaarden zal in diezelfde periode wel verdubbelen, dat is beter in te schatten. In 2005 zijn er 3 zeventigplussers op 1 verzorgende.

Steeds wordt vergeten dat de bejaarden van nu veel redzamer zijn dan die van veertig jaar geleden. Zo zal het ook zijn met de bejaarden van 2050.

Ik woon in een aanleunflat bij een verzorgingshuis, in totaal gaat het om circa 145 bewoners met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 87 jaar. Op fulltime basis werken hier 42 verzorgenden, inclusief het keuken- en woningonderhoud personeel. Door de vele parttimers gaat het in feite om circa 80 personen in dienstverband. Maar wel slechts één verzorgende fulltimer op bijna 3,5 ruim 87-jarigen.

In mijn verzorgings-aanleungroep wonen overwegend hoger opgeleiden, het is allerminst representatief. Maar ik beoog te beklemtonen, dat de bejaarden van de toekomst fysiek weerbaarder zullen zijn en verhoudingsgewijs minder zorg zullen behoeven dan nu. Het idee `verzorgingshuis` als pension voor ouderen is uit den boze en zal verdwijnen.

    • P.J. van Sloten Amsterdam