Stilte van niet-westerse landen na toespraak Poetin

NRC Handelsblad besteedt op 12 februari aandacht aan de toespraak van president Poetin waarin hij zijn visie geeft op de wijze waarop de VS hun rol als unilaterale grootmacht invulling geven. Poetin stelt dat het gedrag van de VS, met ”hypergebruik van geweld”, door de wereld als bedreigend wordt ervaren.

Poetin noemt Bush een oprechte, persoonlijk vriend en zegt ook dat de VS en Rusland nooit meer vijanden zullen worden. Zijn rede lijkt mij daarmee eerder openhartige kritiek van een vriend en een oprechte waarschuwing aan diens adres dan een aanzet tot een nieuwe Koude Oorlog.

Defensieminister van de VS Gates ziet dat anders: ”one cold war is enough”. NAVO-baas de Hoop Scheffer komt blijkens de krant niet verder dan de lege diplomatieke woorden ”teleurstellend en niet behulpzaam”. Een ”voormalige hoge regeringsfunctionaris van een NAVO-land” gebruikt de woorden ”bravoure” en ”onzekerheid” om Poetins betoog weg te wuiven. Kortom: onzin en niet interessant. Tot zover reacties uit de westerse wereld die in de krant te vinden waren.

Ik zocht naar de reacties van landen die niet tot het westerse kamp behoren, zoals bijvoorbeeld China, India, Pakistan of Zuid-Amerikaanse landen. Hebben zij in het geheel niet gereageerd of was er geen tijd om hun reacties in de krant op te nemen?

De krant zelf kwam wél met een reactie in het hoofdredactioneel commentaar. Dat had, zeer teleurstellend, het karakter `shoot the messenger`. Weliswaar ”raakt Poetin een gevoelige snaar”, maar verder past niets dan achterdocht. Rusland gebruikt immers de gasleveranties om zich opnieuw te manifesteren als grootmacht en wordt zelf autoritair en niet democratisch geleid. Dat moge allemaal waar zijn, maar met deze opmerkingen wordt niet gereageerd op de boodschap maar op de boodschapper.

Zowel in verslaggeving als in commentaar stelt de krant zich daarmee zeer teleurstellend op.

    • Drs. Bernard Teeuwen Helmond