Scepsis is noodzakelijk in de discussie over het klimaat 3

Waarom (alweer) een halve pagina inruimen voor een of andere klimaatscepticus? Volgens mij kennen we het riedeltje zo langzamerhand wel. Waarom een podium voor deze econoom? Laat liever mensen met verstand van zaken aan het woord (een klimatoloog) en mensen met mogelijke oplossingen. Dat iemand niet wil investeren in terugdringing van het broeikaseffect is zijn of haar keuze. Maar ik denk dat we de `ontkenners` nu toch wel echt genoeg aan het woord hebben gehad.

    • Marga van Zundert Tilburg