Lichaam van agente wordt toch begraven

Een vorige week plotseling overleden Rotterdamse agente mag worden begraven. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam gisteren besloten. De 34-jarige Rotterdamse agente heeft in haar wilsverklaring aangegeven dat ze gecremeerd wil worden, maar volgens haar familie is het onmogelijk dat ze dit zou hebben gewild. De agente is van orthodox islamitische afkomst. Het is zeer ongebruikelijk dat orthodoxe islamieten worden gecremeerd.

Afgelopen maandag nam justitie het lichaam van de 11 dagen geleden overleden agente in beslag, terwijl de crematieplechtigheid al in gang was gezet. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gebeurde dit nadat er informatie was binnengekomen die twijfel deed rijzen over de doodsoorzaak. Justitie heeft het lichaam inmiddels weer vrijgegeven, nadat uit sectie op het lichaam een natuurlijke doodsoorzaak bleek.

De familie vermoedt echter dat er gefraudeerd is met de wilsverklaring en heeft aangifte gedaan. De familie denkt nog steeds dat de agente door een misdrijf om het leven is gebracht. De familie spande een kort geding aan tegen de staat om de crematie te voorkomen, omdat ze vrezen dat relevant bewijsmateriaal zal verdwijnen en om religieuze redenen.

Er loopt nog een contra-expertise naar de doodsoorzaak en een strafrechtelijke onderzoek naar valsheid in geschrifte omtrent de wilsverklaring van de vrouw.

Als bij de onderzoeken geen strafbare feiten worden ontdekt, kan de agente tegen de wens van de familie na 1 mei alsnog worden gecremeerd, zo blijkt uit het vonnis.

De uitslag van de contra-expertise komt nu binnen als het lichaam al ter aarde is besteld, denkt advocaat van de familie Frank van Ardenne. Mocht uit de onderzoeken blijken dat de agente toch door een misdrijf om het leven is gebracht dan zal de advocaat van de familie mogelijk verzoeken het lichaam weer op te graven.