Hooggerechtshof Canada haalt streep door antiterrorismewet

De zogenoemde veiligheidscertificaten, die Canada gebruikt om buitenlandse terreurverdachten jarenlang zonder openbare aanklacht vast te houden, zijn onrechtmatig.

Dit heeft het Canadese hooggerechtshof gisteren bepaald. Volgens het hof zijn de veiligheidscertificaten in strijd met het Canadese handvest voor grondrechten. Canada houdt al enkele jaren vijf buitenlandse moslims vast op grond van zo’n speciaal certificaat.

Het unanieme oordeel van de negen leden tellende hoogste rechterlijke instantie in Canada betekent een nederlaag voor de regering-Harper. Zij beschouwde het veiligheidscertificaat als een belangrijk instrument in de strijd tegen terrorisme en een essentiële schakel in de nationale veiligheidspolitiek.

Het arrest van het hof geeft de regering een jaar de tijd om de afgekeurde wet te vervangen door een deugdelijke regeling. De regering liet gisteren weten van deze optie gebruik te zullen maken.

De procedure met het veiligheidscertificaat hield in dat rechtszaken tegen buitenlandse terreurverdachten in het geheim konden plaatsvinden. De verdediging kreeg geen inzage in al het door justitie aangedragen bewijsmateriaal. Voorarrest zonder veroordeling was onbeperkt mogelijk.

„Voordat de staat mensen geruime tijd gevangenneemt, moet er eerlijk proces plaatshebben”, aldus opperrechter Beverly McLachlin. Door de geheimhouding die in de procedure met de certificaten wordt betracht, komen de betrokkenen niet te weten waarvan ze worden verdacht en kunnen ze zich niet verweren, lichtte hij toe.

De zaak was aangespannen door een Marokkaan, een Algerijn en een Syriër. Zij waren tussen 2001 en 2003 aangehouden op verdenking van nauwe betrokkenheid bij het terreurnetwerk Al-Qaeda van Osama bin Laden. Ze voerden aan dat ze geen eerlijk proces kregen en dat ze strenger werden behandeld dan Canadese terreurverdachten die meer rechten hebben. Twee van hen zijn ondertussen vrij op borgtocht onder streng toezicht. (AP, Reuters)