Als trouwambtenaar trouw je iedereen, ook homoparen 3

De christelijke partijen in de nieuwe regeringscoalitie hebben met het opnemen van de uitzonderingsclausule voor ambtenaren van de burgerlijke stand die op gewetensbezwaren geen huwelijken tussen mensen van het gelijke geslacht willen afsluiten, bij voorbaat hun onverdraagzaamheid bewezen. Leven in vrijheid en verdraagzaamheid lijkt voor homoseksuelen in Nederland anno 2007 weer een punt van discussie geworden. Het liefhebben van de naaste, het eerste christelijke gebod, blijkt moeilijk voor onze nieuwe christelijke overheidsdienaren. Zij stellen met de brave Balkenende, zo blijkt hier uit, liever zelf de normen en waarden vast.

Overigens bestaat er geen `homohuwelijk`. Het huwelijk tussen mensen van gelijk en van verschillend geslacht heet burgerlijk huwelijk en is een verworvenheid, ook voor christelijke homoseksuelen. En zij kunnen sinds 1986 hun huwelijk laten inzegenen in elke remonstrantse kerk in Nederland.

    • J.C.Smelik Franeker