Als trouwambtenaar trouw je iedereen, ook homoparen 1

Het hoofdartikel `Neemt gij...` in deze krant van 16 februari gaat voorbij aan het feit dat een persoon zelf kan kiezen of hij trouwambtenaar wordt. Voor een homopaar dat wil trouwen is er geen sprake van een keuze, zij zijn aangewezen op de overheid en hebben dus niet te kiezen. De zogenoemde garantie dat er altijd wel iemand zal zijn die als trouwambtenaar voor een homopaar wil optreden is dan ook geen tegemoetkoming maar veeleer het bewijs dat ook dit nieuwe kabinet zijn eigen tweederangsburgers creëert.

Een verworven recht wordt hiermee een te verlenen gunst. Het is een onzalig voornemen om de trouwambtenaar de gelegenheid te bieden om binnen zijn functie het homohuwelijk af te wijzen. Ambtenaren moeten er voor iedereen zijn. Alle schijn van persoonlijke voorkeur moet vermeden worden, anders staat de deur open voor het stiekem pesten van de homomedemens, bijvoorbeeld bij een bouwvergunning of een WMO-aanvraag.

Dit voorgenomen besluit moet ten spoedigste afgeserveerd worden. Ik stel dus voor dat we de zaak omdraaien. Als trouwambtenaar trouw je iedereen. Niemand kan je dwingen om trouwambtenaar te blijven of te worden. Zo vrij is het in Nederland gelukkig (nog) wel.

    • Theo Swinkels Venray