2002

In 2002 loste het Sudbury Neutrino Observatory in Canada definitief het raadsel van de zonneneutrino’s op. Neutrino’s, nagenoeg ongrijpbare deeltjes die onder meer vrijkomen bij de kernfusiereacties in het binnenste van sterren als de zon, kunnen van gedaante verwisselen – overgaan van het ene type in het andere. De elektronneutrino’s uit de zon waren niet voor tweederde verdwenen, maar muon- of tauneutrino geworden. We weten het nu zeker dankzij een bol met 1.000 liter zwaar water.