2001

2001 Muizenhartjes geven de aftrap voor de stamcelhype, in een studie die Donald Orlic in Nature publiceert. Orlic injecteerde beenmergstamcellen in de beschadigde harten van dertig muizen. Twaalf proefdieren hadden er baat bij. Nu wordt betwijfeld of die stamcellen wel metamorfoseerden tot hartweefsel, maar de stamcellen bleven favoriet basismateriaal voor reparateurs van onder meer hart, vaten en dwarslaesies. UN.OF WISCONSIN Derived from human embryonic stem cells, precursor neural cells grow in a lab dish and generate mature neurons (red) and glial cells (green), in the lab of UW-Madison stem cell researcher and neurodevelopmental biologist Su-Chun Zhang. Used with permission by: UW-Madison University Communications 608/262-0067 Photo by: courtesy Su-Chun Zhang Date: 11/01 File#: scan provided
2001 Muizenhartjes geven de aftrap voor de stamcelhype, in een studie die Donald Orlic in Nature publiceert. Orlic injecteerde beenmergstamcellen in de beschadigde harten van dertig muizen. Twaalf proefdieren hadden er baat bij. Nu wordt betwijfeld of die stamcellen wel metamorfoseerden tot hartweefsel, maar de stamcellen bleven favoriet basismateriaal voor reparateurs van onder meer hart, vaten en dwarslaesies. UN.OF WISCONSIN Derived from human embryonic stem cells, precursor neural cells grow in a lab dish and generate mature neurons (red) and glial cells (green), in the lab of UW-Madison stem cell researcher and neurodevelopmental biologist Su-Chun Zhang. Used with permission by: UW-Madison University Communications 608/262-0067 Photo by: courtesy Su-Chun Zhang Date: 11/01 File#: scan provided Su-Chun Zhang

Muizenhartjes geven de aftrap voor de stamcelhype, in een studie die Donald Orlic in Nature publiceert. Orlic injecteerde beenmergstamcellen in de beschadigde harten van dertig muizen. Twaalf proefdieren hadden er baat bij. Nu wordt betwijfeld of die stamcellen wel metamorfoseerden tot hartweefsel, maar de stamcellen bleven favoriet basismateriaal voor reparateurs van onder meer hart, vaten en dwarslaesies.