Winsttoename Wereldhave

Den Haag, 23 febr. Het vastgoedbedrijf Wereldhave heeft de winst vorig jaar bijna verdubbeld tot 357,7 miljoen euro. De forse winsttoename komt vooral door een herwaardering van de vastgoedportefeuille en de verkoop van vastgoed. De waardevermeerdering van de panden droeg 266,1 miljoen euro bij aan de totale winst. Dat heeft Wereldhave vandaag bekendgemaakt.