Vrees voor snelle sleet Mondriaans

Door Lucette ter Borg

De topcollectie Mondriaans uit het bezit van het Haags Gemeentemuseum wordt „letterlijk opgebruikt”. Dat zeggen (oud-)medewerkers van het museum. De schilderijen van Mondriaan zijn de laatste en komende jaren bijna voortdurend op reis. Dit verkort de levensduur van de werken, zegt een expert.

De inkomsten uit bruikleen zijn onder directeur Wim van Krimpen sinds 2003 vervijfvoudigd, tot ruim 460.000 euro in 2005. Het evenwicht tussen de hoofddoelstellingen van een museum – bewaren, beheren en tonen – is volgens betrokkenen echter „ernstig verstoord”. Van Krimpen zegt daarover vandaag in deze krant: „Wat nou evenwicht. Hier heerst míjn evenwicht.”

Van Krimpen organiseert zo’n vijftig tentoonstellingen per jaar, waarvan dertig in het Gemeentemuseum. Over de condities waaronder lichtgevoelige tekeningen en schilderijen worden tentoongesteld, woedt al jaren strijd. Volgens experts is de mondiale lux-norm „in een groot aantal gevallen met een veelvoud” overschreden.

In het Escher museum – een museum voor werken op papier in Den Haag dat Van Krimpen ook leidt – hangen daarom voor meer dan 90 procent reproducties. Het publiek wordt meegedeeld dat alleen „sommige werken” reproducties zijn. Van Krimpen: „Escher maakte toch werk om te vermenigvuldigen? Hoe méér reproducties, hoe beter.”

In maart 2004 trad vrijwel de hele raad van toezicht van het Gemeentemuseum en het Escher museum af omdat Van Krimpen, volgens twee oud-toezichthouders, de raad „stelselmatig” te laat inlichtte over zijn beleid. „Wij hadden geen controle over hem.” De nieuwe toezichthouders heeft Van Krimpen zelf aangezocht.

Interview: pagina 21

    • Lucette ter Borg