Vooral werknemers signaleren fraude

Werknemers en journalisten spelen een grote rol bij het aan het licht brengen van grootschalige fraude bij bedrijven. Samen ontdekten zij ruim eenderde van alle fraudegevallen. Toezichthouders, die tot taak hebben fraude op te sporen, speelden maar in één op vijf ontdekte fraudegevallen een rol.

Dit blijkt uit een onderzoek naar 230 recente gevallen van fraude bij grote bedrijven in de VS door de Amerikaanse economen Alexander Dyck, Adair Morse en Luigi Zingales.

Klokkenluiders en journalisten zijn vooral belangrijk bij het naar buiten brengen van fraude die lang verborgen is gebleven. De fraude die zij naar buiten brengen speelt gemiddeld al twee jaar. Financiële analisten (goed voor 15 procent van de ontdekkingen) sporen fraude het snelst op: gemiddeld na 9 maanden.

Vooral door superieure toegang tot informatie wordt veel fraude ontdekt, zo stellen de economen. In de journalistiek zijn het niet jonge carrièrejagers die de grootste rol te spelen, maar journalisten die al vele jaren in het vak zitten en al bij de beste kranten werken. Werknemers worden vaak zwaar gestraft voor uit de school klappen.