Verkeersveiligheid moet hoger op prioriteitenlijst

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven is begonnen aan een nieuwe periode van vier jaar als voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid. Eén van de voorgangers daarvan is de (Voorlopige) Raad voor de Verkeersveiligheid waarmee hij in 1977 aan de slag ging. Voor de Onderzoeksraad is verkeersveiligheid evenzeer een belangrijk werkterrein. Maar gedraagt Van Vollenhoven zich nog wel op dezelfde vasthoudende manier als het er om gaat ons land verkeersveiliger te maken?

Het is hard nodig dat er streefcijfers komen voor 2020. Bijvoorbeeld een halvering van de huidige doelsteling van hooguit 750 verkeersdoden en 17.000 ernstig gewonden in 2010. Maar dat gaat niet zonden een `luis in de pels` à la Van Vollenhoven. Hij kent als geen ander het positieve effect van streefcijfers die de lat hoog leggen. In 1987 wist hij het kabinet achter de doelstelling 25 procent minder verkeersslachtoffers te krijgen, enkele jaren later opgeschroefd naar 50 procent minder verkeersdoden en 40 procent minder ernstig gewonden. Van Vollenhoven heeft destijds verzekerd dat hij knap lastig kan zijn. Voor de verkeersveiligheid valt op niets anders dan dat te hopen. Verkeersslachtoffers en kwetsbare weggebruikers zijn namelijk nog steeds gediend met een `luis in de pels` en een `waakhond` als hij met zijn Onderzoeksraad voor veiligheid.